Nieuws

Informatie

Hier vindt u allerlei informatie over onze school.

Aanname nieuwe leerlingen 2020-2021

Klik hier om de kaart te downloaden.

Gedachtegoed van de Erasmus

Klik hier om het document te downloaden.

Aansturen van gedrag 2020-2021

Klik hier om het document te downloaden.

Werkwijze kleuterbouw 2020-2021

Klik hier om het document te downloaden.

Jaarverslag 2019-2020 /
Jaarplan 2020-2021

Klik hier om het jaarverslag / jaarplan te downloaden.

Meerjaren schoolplan 2019-2023

Klik hier om het schoolplan te downloaden.
Klik hier om De stip op de horizon in 2023 te downloaden

Meldcode Kindermishandeling 2020-2021

Klik hier om de kaart te downloaden.

School Ondersteunings Profiel 2020-2021

Klik hier om het profiel te downloaden.

Ouderbetrokkenheid 2020-2021

Klik hier om het document te downloaden.

Aanmelden en inschrijven op OBS de Erasmus

Het plaatsingsbeleid van de Erasmus
Klik hier om het plaatsingsbeleid te downloaden.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.(blanco)
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.(digitaal in te vullen)
Klik hier om de brochure te downloaden.
Klik hier om de brochure te downloaden. (English version)

Respect coördinator 2020-2021

Klik hier om de kaart te downloaden. 

Schoolgids 2021-2022

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Tafelplan Rekenen 2020-2021

Klik hier om het plan te downloaden.

Veiligheidsbeleid de Erasmus 2020-2021

Klik hier om het beleid te downloaden.

Werk en gedrag 2020-2021

Klik hier om het document te downloaden.

Diversen beleid

Klik hier om de huiswerklijn te downloaden

Klik hier om gymnastiek en muzieklessen te downloaden.

 
OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA Haarlem
023-5338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Ontwerp | HFCM Onderwijs Webdesign | web2work