Nieuws

Informatie

Hier vindt u diverse informatie met betrekking tot onze school.

Aanname beleid

Procedure aanname nieuwe leerlingen OBS de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om de procedure te downloaden.

Ambities

Ambities de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om het document te downloaden.

De Erasmus

Gedachtengoed de Erasmus 1 juni 2015
Klik hier om het document te downloaden.

Gedrag

Omgaan met ongewenst gedrag op de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om het protocol te downloaden.

Het kleuter ABC

Werkwijze kleuteronderwijs de Erasmus, 2017 - 2018
Klik hier om het plan te downloaden.

Jaarverslag/Schoolplan

Schooljaarverslag 2015 - 2016 en Schooljaarplan 2016 - 2017
Klik hier om het jaarverslag / schoolplan te downloaden.

Meerjarenschoolplan

Schoolplan de Erasmus, 2015 - 2019
Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Meldcode

Meldcode kindermishandeling de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om het protocol te downloaden.

Onderwijsprofiel

Het onderwijsprofiel van de Erasmus, 2017 - 2018
Klik hier om het profiel te downloaden.

Ouderbetrokkenheid

VVE beleid & Ouderbetrokkenheid op de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om het document te downloaden.

Ouder enquête/website

Ouder enquête en toestemming website op de Erasmus, 2017-2018
Klik hier om het formulier te downloaden.

Pestprotocol

Respect (anti-pest) protocol OBS de Erasmus, 2017-2018 Klik hier om het protocol te downloaden.

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

Het plaatsingsbeleid van de Erasmus
Klik hier om het plaatsingsbeleid te downloaden.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.
Klik hier om de brochure te downloaden. 

Protocollen (sociaal) veiligheidsbeleid Spaarnesant

Het veiligheidsbeleid van de Erasmus, 2017 - 2018
Klik hier om het protocol te downloaden.

Schoolgids

Schoolgids de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Tafelplan

Het tafelplan van de Erasmus, 2017 - 2018
Klik hier om het plan te downloaden.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van de Erasmus, 2017 - 2018
Klik hier om het beleid te downloaden.

Zorgstructuurplan

Zorgplan de Erasmus, 2015 -2018
Klik hier om het plan te downloaden.

 
OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA Haarlem
023-5338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Ontwerp | HFCM Onderwijs Webdesign | web2work