Nieuws

Informatie

Hier vindt u allerlei informatie over onze school.

Aanname beleid

Procedure aanname nieuwe leerlingen OBS de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om de procedure te downloaden.

De Erasmus

Het gedachtengoed van Desiderius Erasmus vervlochten met de school
Klik hier om het document te downloaden.

Gedrag

Aansturen van gedrag op de Erasmus 2018 - 2019 
Klik hier om het document te downloaden.

Het kleuter ABC

Hier leest u de werkwijze in de kleuterbouw op de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het document te downloaden.

Jaarverslag/Schoolplan

Schooljaarverslag 2017 - 2018 en Schooljaarplan 2018 - 2019
Klik hier om het jaarverslag / schoolplan te downloaden.

Meerjarenschoolplan

Schoolplan de Erasmus, 2015 - 2019
Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Meldcode

Meldcode kindermishandeling de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het protocol te downloaden.

Onderwijsprofiel

Het onderwijsprofiel van de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het profiel te downloaden.

Ouderbetrokkenheid

VVE beleid & Ouderbetrokkenheid op de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het document te downloaden.

Ouderenquête

Ouder enquête en toestemming website op de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het formulier te downloaden.

Plaatsingsbeleid Basisonderwijs Haarlem

Het plaatsingsbeleid van de Erasmus
Klik hier om het plaatsingsbeleid te downloaden.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.
Klik hier om de brochure te downloaden. 

Respect (antipest) protocol

Respect (anti-pest) protocol OBS de Erasmus, 2018 - 2019 
Klik hier om het protocol te downloaden. 

Schoolgids

Schoolgids de Erasmus, 2018 - 2019

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Tafelplan

Het tafelplan van de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het plan te downloaden.

Veiligheidsbeleid de Erasmus

Het veiligheidsbeleid van de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het protocol te downloaden.

Werk en gedrag

erk en gedrag op de Erasmus, 2018 - 2019
Klik hier om het beleid te downloaden.

Zorgstructuurplan

Zorgplan de Erasmus, 2018 -2020
Klik hier om het plan te downloaden.

 
OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA Haarlem
023-5338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Ontwerp | HFCM Onderwijs Webdesign | web2work