Nieuws

Ouderraad 

OBS de Erasmus

Algemene taken ouderraad

De ouderraad is er om de betrokkenheid van alle ouders bij het schoolgebeuren te versterken en dit op een efficiënte wijze te organiseren. De ouderraad vervult als het ware een brugfunctie tussen ouders en teamleden. Daarnaast heeft zij tot taak ondersteuning te geven bij allerlei activiteiten op school.

In deze richtlijnen wordt omschreven wat het werkterrein van de raad omvat:

  • het bevorderen van een goed contact tussen school en ouders;
  • het ondersteunen, begeleiden en mede organiseren van allerlei activiteiten die op school worden ontplooid;
  • het zo goed mogelijk besteden van de ouderbijdrage;
  • een adviserende taak naar de Medezeggenschapsraad;
  • een adviserende stem naar het team.

De samenstelling van de ouderraad

  • de ouderraad streeft ernaar om een afspiegeling van de school te zijn wat betreft de landen van herkomst van de leden;
  • de ouderraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 leden.
  • bij aanmelding van meer dan 12 leden zal er door middel van verkiezingen nieuwe ouderraadsleden worden verkozen.

Richtlijnen

Richtlijnen ouderraad de Erasmus, 2018 - 2019

Klik hier voor het document

 
OBS de Erasmus
Erasmuslaan 3
2037 LA Haarlem
023-5338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Ontwerp | HFCM Onderwijs Webdesign | web2work